Книги видавництва «Центр навчальної літератури»

А | Б | В | Г | Д | Е | З | І | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | X | Ц | Є | Ю | Я

Юридична клініка.Навчальний посібник

Автор: Молдован В.В.Рік видання: 2007 Сторінок: 224

Примiтки:Навчальний посібник є одним з перших у системі освіти України, який орієнтує на створення та функціонування юридичних клінік. Посібник має пізнавально-навчальний характер і є корисним для студентів- правників. Він охоплює загальний спектр професійних знань і навичок, котрі мають здобути майбутні фахівці у процесі навчання та юридичної практики. Видання складаєтсья із шести розділів. У кожному – розкривається повний аспект організації діяльності юридичної клініки, висвітлюються її практичні й теоретичні функції, коментуються реальні юридичні факти, узагальнюєтсья викладений матеріал, наводяться стислі висновки. Розділи гармонійно пов’язані й спрямовані на зміцнення теоретичних знань, набуття практичних навичок, шляхом консультативної роботи у юридичній клініці. Для студентів і викладачів юридичних факультетів вищих навчальних закладів. Також буде надійним путівником для всіх, хто виявляє інтерес до сучасної юридичної освіти, що органічно поєднує, доктринальні знання і практичний досвід. ISBN978-966-364-528-5
Юридична психологія.Навчальний посібник

Автор: Бочелюк В.Й.Рік видання: 2010 Сторінок: 334

Примiтки:Проаналізовано сучасний стан юридичної психології в системі психологічних знань, окреслені предмет, об’єкт і завдання цієї науки, охарактеризована система юридичної психології та розглянута історія її розвитку. Також вказується на методи та методологію юридичної психології, розглянуті психологічні особливості злочинних дій, особливості психічних станів засуджених до позбавлення волі. Розкриваються проблеми, які пов’язані з особистістю неповнолітнього злочинця, та соціально-психологічні причини злочинної поведінки неповнолітніх. Значна увага приділяється соціально-психологічним особливостям кримінально-виконавчої психології. Розглянуто психологічні проблеми груп та колективу засуджених, злочинних угруповань, рецидивістів та конфлікту серед засуджених до позбавлення волі. Визначено соціально-психологічні особливості виправлення ув’язнених. Для студентів, магістрів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, працівників правоохоронних органів, юристів, адвокатів, слідчих, юридичних психологів.
Юридичний практикум. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Молдован В.В. Рік видання: 2008 Сторінок: 160

Примiтки:Навчальний посібник призначений для студентів юридичних факультетів та спеціальностей. У першому розділі — висвітлюються короткі начерки про ві-домих риторів, майстрів промов стародавнього і сучасного світу; коротка риторика, комунікативні якості мовлення; спіл-кування із судовою аудиторією; основні засади судової промо-ви; фабули для складання процесуальних документів; законо-давчі забаганки (нотатки про їхні порядки) .Розглянуті теоретичні питання закріплюються практично на семінарських заняттях. У результаті цього зміцнюються теоре-тичні знання і розвиваються практичні навички. На це орієн-тує другий розділ. Мета третього розділу — поглиблення набутих навичок студе-нтів-практиків. Для цього розроблено методику проведення навчальних ігор, даються задачі і кримінального процесу України. Додатки містять висловлювання відомих риторів, учених, юристів-практиків про мистецтво промов. Це оригінально і корисно. Для студентів вищих навчальних закладів. ISBN 978-966-364-670-1