Книги видавництва «Центр навчальної літератури»

А | Б | В | Г | Д | Е | З | І | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | X | Ц | Є | Ю | Я

Науковий стиль української мови. 2-ге видання.Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Онуфрієнко Г.С. Рік видання: 2009 Сторінок: 390

Примiтки: В основу навчального посібника покладено науково обґрунтовану та методично апробовану ідею навчання української наукової мови в контексті прогресивної концепції діяльнісного підходу та в умовах Болонського процесу. Для студентів закладів вищої освіти, а також для магістрантів, аспірантів, викладачів і всіх, хто цікавиться механізмами функціонування сучасної наукової мови та прагне сформувати й вдосконалити індивідуальну програму пізнавальної діяльності через самостійну роботу з різними джерелами наукової інформації.
Національна економіка.Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Тарасевич В.М. Рік видання: 2009 Сторінок: 280

Примiтки: У навчальному посібнику розглянуто етапи еволюції національної економіки, її сучасний зміст та основні структурні характеристики, зако-номірності функціонування і розвитку окремих складових національної економіки на мікро-, мезо-, макро- і мегарівнях, напрямки і механізми їх державного регулювання. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, науковців, державних службовців та підприємців. ISBN 978-966-364-811-8
Новітня політологія.Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Кирилюк Ф.М. Рік видання: 2009 Сторінок: 562

Примiтки: Висвітлено розвиток зарубіжних політичних вчень з кінця XIX до початку XXI ст. В основу покладено формування і конституювання інструментарію політології як наукової і навчальної дисципліни. Його структура включає науково-методичні рекомендації, основні поняття і категорії, питання до дискусій, теми рефератів і кваліфікаційних робіт та завдання для самостійної роботи студентів.Одним із головних його елементів є витяги з першоджерел до кожної теми підручника. ISBN 978-966-364-868-2