Книги видавництва «Центр навчальної літератури»

А | Б | В | Г | Д | Е | З | І | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | X | Ц | Є | Ю | Я

Цивільна безпека. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Михайлюк В.О. Рік видання: 2008 Сторінок: 160

Примiтки:Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів, котрі вивчають дисципліни “Безпека життєдіяльності” та “Цивільна оборона“ за всіма фахами, а також для викладачів цих дисциплін. У навчальному посібнику наведено загально прийняті підходи, що застосовуються при розробці управлінських рішень щодо забезпечення стійкості території держави, її регіонів, адміністративно територіальних одиниць та об’єктів економіки у надзвичайних ситуаціях, і містяться типові методики виконання студентами практичних та розрахунково-графічних робіт під час опанування дисциплін напрямку “Безпека життєдіяльності”. Він може бути корисним також студентам при виконанні розділу з безпеки життєдіяльності та цивільної оборони в дипломних роботах (проектах) і керівному та командно-начальницького складу аварійно-рятувальних служб об'єктів економіки при підготовці та проведенні відповідних занять з підлеглими. ISBN 978-966-364-684-8
Цивільна оборона. 2-ге видання. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Мазур О.С. Рік видання: 2009 Сторінок: 392

Примiтки:Навчальний посібник з дисципліни “Цивільне право” містить теоретичний матеріал, поданий на основі Цивільного кодексу України, перелік рекомендованої літератури, питання для самоконтролю. Розрахований на студентів, практикуючих юристів та ши роке коло читачів.
Цивільне право України. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Товажнянський Л.Л. Рік видання: 2008 Сторінок: 576

Примiтки:Викладено основи технології харчових виробництв, її фізико-хімічні, біохімічні та технологічні закономірності. Подані характеристика сировини, асортимент харчових продуктів, апарати і технологічні процеси їх виготовлення. Наведено різні типи сучасних пластинчастих теплообмінників та їх конструкції, представлено метод енергозбереження - пінч-аналіз. Велику увагу приділено прикладним аспектам застосування теплообмінників у харчовій промисловості. Приведені розрахунки норм витрат сировини і допоміжних матеріалів, зниження витрат і відходів при виробництві, а також формули, що необхідні для розв'язання прикладів і контрольних задач. Призначено для студентів харчових спеціальностей технічних вищих навчальних закладів, викладачів, інженерно-технічних та наукових працівників. ISBN 978-966-364-602-2
Цивільне право України. Практикум. Навчальний посібник

Автор: Токарєва В.ІРік видання: 2007 Сторінок: 406

Примiтки:Посібник підготовлений з метою надання допомоги студентам, які навчаються за спеціальністю "Правознавство", вивченні дисципліни "Цивільне право". Посібник складається з 11 модулів, кожний з яких включає в себе декілька тем загальної та особливої частини. Основному змісту самостійних завдань передує робоча програма, список літератури, схематичне відображення основних питань тем модуля, вказані питання для самоконтролю, теми для рефератів, питання для самоконтролю. Надаються ситуаційні завдання та тести, вказаний перелік літератури до кожного модуля. ISBN 978-966-364-486-8
Цивільне право. Навчальний посібник.

Автор: Понікаров В.Д. Рік видання: 2007 Сторінок: 196

Примiтки: Розглянуто основні положення цивільного права, особисті немайнові права фізичних осіб, право власності та інші речові права згідно з Цивільним кодексом України. Основну увагу приділено висвітленню загальних положень про цивільно-правові договори та дослідженню окремих видів зобов'язань: договірних та недоговірних. Призначений для студентів та аспірантів вищих економічних і юридичних навчальних закладів, може бути корисним для менеджерів підприємств різних форм власності. ISBN 978-966-364-497-4
Цивільно-процесульне право України. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Кілічава Т.М. Рік видання: 2007 Сторінок: 352

Примiтки:Цивільне процесуальне право. В посібнику розкриваються основні розділи курсу "Цивільне процесуальне право": теорія цивільного процесуального права, провадження у першій інстанції, наказне провадження, апеляційна та касаційна інстанції, перегляд рішень у зв'язку з нововиявленими та винятковими обставинами, процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових рішень, судовий контроль за виконанням судових рішень, визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні, відновлення втраченого судового провадження, провадження у справах за участю іноземних осіб. Дані розділи послідовно розкривають повний зміст дисципліни. Посібник розрахований для студентів, викладачів, консультантів, а також усіх практикуючих юристів.
Ціноутворення. Видання 3-є, виправлене та доповнене. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Колесников О.В. Рік видання: 2009 Сторінок: 144

Примiтки:Мотивом для запропонованого читачу навчального посібника послужив багаторічний досвід практичної роботи автора, як в умовах адміністративно-командної системи, так і в умовах становлення нових форм економічних відносин в нашій державі. Сфера утворення ціни і чинники її створюючі є невід`ємною частиною суспільно-громадського життя держави. Ціноутворення - пульс економіки. Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей вищих учбових закладів. ISBN 978-966-364-532-2