Книги видавництва «Центр навчальної літератури»

А | Б | В | Г | Д | Е | З | І | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | X | Ц | Є | Ю | Я

Інвестиційна діяльність.Підручник. Затверджено МОН України

Автор: Майорова Т.В. Рік видання: 2009 Сторінок: 470

Примiтки:У підручнику «Інвестиційна діяльність» автором висвітлюються найсуттєвіші характеристики процесу інвестування у національній економічній системі. Розглядаються методологічні основи інвестування; структура інвестиційного ринку; специфіка фінансових, реальних, інноваційних та іноземних інвестицій; зміст та етапи розробки інвестиційних проектів, а також методи їх оцінки; методи та вартість фінансового забезпечення інвестиційної діяльності; макроекономічне регулювання економіки інвестиційних процесів.Підручник значно поширює поле вітчизняних економічних досліджень, формує базу для подальшого поглибленого вивчення складних явищ в інвестиційній сфері, і тому, без сумніву, буде корисним для викладачів та студентів, а також зацікавить науковців та практиків. ISBN 978-966-364-883-5
Інвестування: міжнародний аспект. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Федорова В.А. Рік видання: 2009 Сторінок: 280

Примiтки:Навчальний посібник є одним з перших видань, що підготовлено для вітчизняного читача і присвячено розгляду та аналізу міжнародної інвестиційної діяльності. Книга містить відповіді на багато запитань, що можуть виникнути у спеціалістів, які планують поширити діяльність фірм, корпорацій, банків на міжнародні фондові, фінансові та товарні ринки. В роботі розглянуто засади інвестиційної діяльності, міжнародна діяльність на ринку фінансових інвестицій, інструментарій аналізу інвестиційного ринку, інвестори які діють на міжнародному інвестиційному ринку, регулювання інвестиційної діяльності підприємств, установ та банків на інвестиційному ринку. Логіка побудови матеріалу відповідає стандартам, прийнятим у ряді університетів країн Західної Європи. Підручник може бути корисним для всіх, хто цікавиться або займається питаннями інвестування, інвестиційного менеджменту, ринку цінних паперів. Для студентів та аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Інноваційна діяльність.Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Микитюк П.П. Рік видання: 2009 Сторінок: 392

Примiтки:У посібнику розкрито і систематизовано структуру, основні тенденції та особливості форм і методів активізації інноваційної діяльності, фінансування, стимулювання і ефективність інновацій. Висвітлено роль держави, сутність ризиків та шляхи вдосконалення механізму інноваційного розвитку в Україні.Запропоновано тестування й оцінювання знань студента в процесі поточного і підсумкового контролю. В посібнику уміщені тематичні задачі які сприятимуть глибшому засвоєнню взаємозв’язків інновацій та ефективності економіки, формуванню інноваційного мислення, термінологічний словник та інші додатки. Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів вузів, підприємців і керівників-практиків, які займаються проблеми інноваційної діяльності. ISBN 978-966-364-804-0
Інноваційний менеджмент. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Михайлова Л.І. Рік видання: 2007 Сторінок: 248

Примiтки: В навчальному посібнику викладені теоретичні, практичні та тестові завдання з інноваційного менеджменту. Теоретична частина стисло вміщує узагальнений курс з інноваційного менеджменту, що вивчається на економічних спеціальностях вищих навчальних закладів України; практична частина містить приклади вирішення розрахункових завдань. Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, фахівців, що займаються питаннями інновацій. ISBN 978-966-364-480-6
Інноваційний менеджмент. Навчальний посібник

Автор: Дудар Т.Г. Рік видання: 2009 Сторінок: 254

Примiтки:У навчальному посібнику узагальнено та викладено найважливіші аспекти теорії інноватики: предмет, завдання та концепції інноваційного менеджменту. Охарактеризовано основні складові інноваційного менеджменту та особливості його здійснення суб'єктами господарювання в умовах ринкових відносин: організаційні форми інноваційної діяльності; управління інноваційним розвитком організації та інноваційним проектом; управління ризиками та державна підтримка інноваційної діяльності. Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, аспірантів, менеджерів, підприємців, керівників різних рівнів і сфер діяльності, а також для всіх, хто цікавиться інноваціями. ISBN 978-966-364-916-0
Інноваційний менеджмент.Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Микитюк П.П. Рік видання: 2009 Сторінок: 400

Примiтки: Цей навчальний посібник охоплює всі теми, передбачені програмою нормативної дисципліни „Інноваційний менеджмент” для студентів спеціальності „Менеджмент організацій” напрямку підготовки 0502 „Менеджмент” В навчальному посібнику розглядаються теоретичні і методологічні основи управління процесами інноваційного розвитку господарюючих суб’єктів, особливості організаційних форм інноваційних компаній, їхня тактика і політика на різних етапах життєвого циклу виробів і організацій. Значна увага приділена питанням прогнозування, планування і забезпечення досягнення бажаних результатів, що сприяють інноваційному розвитку підприємств з обліком зовнішніх і внутрішніх факторів середовища. Наприкінці кожного розділу наводяться контрольні запитання. У посібнику також вміщено тести для перевірки знань студентів та термінологічний словник. Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів вузів, підприємців і керівників-практиків, яких цікавлять проблеми інноваційного менеджменту.
Інноваційний та інвестиційний менеджмент.Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Скібіцький О.М. Рік видання: 2009 Сторінок: 480

Примiтки:У навчальному посібнику подані основні матеріали для вивчення нормативних дисциплін „Управління інноваціями” та „Управління інвестиціями”. Базовий професійний курс управління інноваційною та інвестиційною діяльністю, охоплює проблеми оформлення інноваційних проектів, аналізу попиту на науково-технічну продукцію, оцінки ефективності інновацій та інвестицій. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів з економіко-підприємницьких спеціальностей, аспірантів, викладачів, керівників науково-дослідних організацій і менеджері. ISBN 978-966-364-813-2
Інноваційні комунікативні технології в роботі куратора академгрупи. Навчальний посібник

Автор: Авдєєва І.М. Рік видання: 2009 Сторінок: 304

Примiтки: Зміст посібника спрямовано на методологічне та методичне забезпечення процесу впровадження гуманістичних особистісно-орієнтованих технологій освіти в діяльність вищих навчальних закладів. Посібник рекомендований викладачам ВНЗ, перш за все — кураторам академічних груп, практичним психологам, соціальним працівникам, іншим спеціалістам, які працюють зі студентською молоддю.
Інституціональна економіка. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Ткач А.А. Рік видання: 2007 Сторінок: 304

Примiтки: Розглянуті основні категорії і проблеми нової інституціональної економічної теорії в контексті класичного і нових напрямів інституціоналізму, що розкривають основний зміст дисципліни «Інституціональна економіка». Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів і всіх, хто цікавиться інституціоналізмом.
Інтелектуальна власність. Теорія і практика інноваційної діяльності. Підручник

Автор: Вачевський М.В. Рік видання: 2009 Сторінок: 448

Примiтки: Зміст посібника спрямовано на методологічне та методичне забезпечення процесу впровадження гуманістичних особистісно-орієнтованих технологій освіти в діяльність вищих навчальних закладів. Посібник рекомендований викладачам ВНЗ, перш за все — кураторам академічних груп, практичним психологам, соціальним працівникам, іншим спеціалістам, які працюють зі студентською молоддю.
Інтелектуальна власність. Навчальний поcібник

Автор: Потєхіна В. Рік видання: 2008 Сторінок: 412

Примiтки: У навчальному посібнику висвітлюються економіко-правові аспекти інтелектуальної власності в умовах глобалізації економіки. Вирізняльною особливістю книги є комплексний економіко-правовий підхід до проблем інтелектуальної власності. Посібник містить інформацію про зміст вітчизняних книг з інтелектуальної власності та словник офіційної термінології України у цій сфері, а також текст угоди ТРІПС. Навчальний посібник може використовуватися у ВУЗах під час вивчення дисциплін «Інтелектуальна власність», «Право інтелектуальної власності», «Міжнародна економіка», «Міжнародне право», «Міжнародне економічне право», «Міжнародне приватне право» тощо. Для студентів, підприємців, правників, науковців, творчих працівників та інших
Інтернет-маркетинг. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Литовченко І.Л. Рік видання: 2008 Сторінок: 184

Примiтки: Навчальний посібник розроблений для підготовки магістрів зі спеціальності “Маркетинг”. В роботі розглядаються концепція та методологія Інтернет-маркетингу, особливості віртуального середовища щодо маркетингових досліджень, формування товарів та їх ціноутворення, специфіки розподілу та просування в Інтернеті. Досліджуються вимоги стосовно ефективного функціонування web-сайту підприємства. Розглянуті типові стратегічні рішення в Інтернет-маркетингу, досвід впровадження ефективних бізнес-моделей. Теоретичні розділи закінчуються питаннями щодо самоконтролю знань студентів. Практичний розділ включає тести та завдання для самостійної роботи. Для викладачів та студентів економічних спеціальностей, науковців. ISBN 978-966-364-676-3
Інформатизація світогосподарського розвитку.Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Сазонець О.М. Рік видання: 2008 Сторінок: 224

Примiтки: Висвітлено роль і властивості інформації в сучасному світі, сфери застосування сучасних інформаційних систем в світовій економіці, зокрема у великих компаніях та обґрунтовано необхідність захисту інформаційних систем в економіці. Розглядаються інформаційні системи, що забезпечують світогосподарський розвиток в цілому та функціонування окремих сфер діяльності економіки – інвестиційної, аналітичної, організаційної, управлінської, фінансово-економічної. Висвітлюються основи теорії та практики створення інформаційних систем, формулюється основний понятійний апарат щодо функціонування промислових підприємств у сучасному інформаційному середовищі. Для науковців, аспірантів, студентів а також фахівців з питань інформатизації, сучасних інформаційних технологій та управління підприємствами. ISBN 978-966-364-665-7
Інформатика та комп'ютерна техніка. 2-ге видання. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Войтюшенко Н.М. Рік видання: 2009 Сторінок: 564

Примiтки:Навчальний посібник містить матеріал за базовим курсом інформатики і комп'ютер ної техніки для користувачів персональних комп'ютерів, що відповідає нормативній програмі Міністерства науки і освіти України. У нього входять інформаційні, технічні і програмні основи ПК, основні зведення і матеріал по одержанню навичок роботи з операційною системою Windows, сервісними й офісними програмами, мережними ресурсами, основи алгоритмізації базових обчислювальних процесів, основні зве дення і матеріал по одержанню навичок роботи з об'єктно орієнтованою мовою Visual Basic, приклади використання Visual asic у додатках Microsoft Office. На вчальний посібник призначений для студентів економічних і технічних спеціальнос тей усіх форм навчання, що освоюють базовий курс комп'ютерної підготовки. ISBN 978-966-364-825-5
Інформаційні системи і технології в обліку. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Клименко О.В. Рік видання: 2008 Сторінок: 240

Примiтки: В навчальному посібнику розкрито особливості побудови та функціонування інформаційних облікових систем підприємств, їх склад, наведено характеристику основних елементів таких інформаційних систем, розглянуто способи розв’язання типових облікових задач за всіма напрямками ведення обліку з використання комп’ютерних облікових систем. Навчальний посібник складено для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації спеціальності 6.050106 „Облік і аудит”. Він може бути корисним аспірантам, викладачам облікових дисциплін. ISBN 978-966-364-633-6
Інформаційні системи підприємств малого бізнесу. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Сиротинська А.П. Рік видання: 2008 Сторінок: 264

Примiтки: Навчальний посібник присвячений питанням автоматизованої обробки економічної інформації підприємств малого бізнесу з використанням інформаційних систем. Розглянуто методику роботи із програмами „1С: Бухгалтерія" конфігурації „Бухгалтерський облік для України", „Парус-Підприємство", „Парус-Зарплата". Авторами представлені методичні аспекти обробки облікових даних підприємств малого бізнесу у спеціалізованих програмних продуктах. Розглянуті найбільш актуальні питання налагодження та підготовки програм до роботи, автоматизації обліку фінансово-розрахункових операцій, товарно-матеріальних цінностей, необоротних активів, розрахунків з дебіторами, кредиторами і працівниками, формування регістрів та звітності. Посібник розрахованим на студентів економічних спеціальностей, слухачів інститутів післядипломної освіти. Може бути корисним для працівників підприємницьких структур, викладачів і аспірантів вищих навчальних закладів. ISBN 978-966-364-603-9
Інформаційні технології та системи. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Білик В.М. Рік видання: 2009 Сторінок: 232

Примiтки:У навчальному посібнику наведено завдання, які розкривають сутність, особливості й місце інформаційних технологій та систем в комерційній діяльності торговельних підприємств. Значну увагу приділено застосуванню інформаційних технологій при розв'язуванні задач планування, маркетингу та комерційної діяльності торговельних підприємств. При розв'язуванні завдань використовувались програмні продукти MS Word, MS Excel, MS Access, MS Project та Internet технології. Виклад матеріалу проілюстровано рисунками, таблицями, схемами. Розроблений для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за освітньо професійною програмою підготов ки спеціаліста напряму "Торгівля". Прислужиться працівникам сфери бізнесу, де ви користовуються інформаційні технології та системи.
Інфраструктура товарного ринку. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Прокопенко О.В. Рік видання: 2009 Сторінок: 256

Примiтки: Викладено систему методів та алгоритмів аналізу внутрішнього та зовнішнього (макро та мікро) маркетингового середовища підприємств, підходи до прогнозування зміни основних показників кон’юнктури ринку, дослідження споживачів, конкурентів та інших економічних контрагентів. Наведено правила інтерпретації результатів ринкових досліджень та їх документування. Аналізується велика кількість прикладів і фактичних матеріалів, що ілюструють теоретичні положення. Навчальний посібник містить практикум з основних розділів курсу. Для викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також слухачів шкіл бізнесу, керівників підприємств, працівників маркетингових підрозділів та інших спеціалістів, чия діяльність пов’язана з практичним маркетингом.
Іпотека: сучасні концепції, тендеції та суперечності розвитку в Україні. Монографія

Автор: Лютий І.О. Рік видання: 2009 Сторінок: 546

Примiтки: Монографію присвячено дослідженню теоретичних і практичних проблем іпотеки, іпотечного ринку та іпотечного кредитування. Розглянуто методологічні засади іпотеки, її сутність та необхідності як форми забезпечення кредиту. Досліджено іноземний досвід та внесено пропозиції щодо його використання в реаліях української економіки. Вивчено моделі та механізми функціонування іпотечного ринку, а також визначено його місце в структурі фінансового ринку України. Досить велику увагу приділено аграрній іпотеці, в зв’язку з наболілими питаннями щодо її потенціалу та мораторію на торгівлю земельними ділянками сільськогосподарського призначення. Сьомий розділ монографії містить матеріали щодо іпотечних ризиків, їх специфічності та удосконаленню методів управління ними. Окреслено основні перспективи розвитку іпотеки в Україні. Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вузів, а також для всіх, кого цікавлять проблеми функціонування та розвитку іпотечного кредитування. ISBN 978-966-364-939-9
Історія грошей та фінансів.Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Колесников О.В. Рік видання: 2008 Сторінок: 140

Примiтки: У навчальному посібнику розглядаються особливості розвитку грошей та фінансів починаючи з часів античності і до сьогодення. Особлива увага приділена грошам і фінансам існуючим у різні часи на землях сучасної України. Для викладачів, фінансистів, студентів та всіх зацікавлених історією. Iл. 38, бiблiогр.: 70 назв. ISBN 978-966-364-747-0
Історія держави і права зарубіжних країн. 2-ге видання.Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Бостан Л.М. Рік видання: 2008 Сторінок: 736

Примiтки: Пропонована книга є другим, переробленим і доповненим, виданням опублікованого у 2004 р. навчального посібника, котрий призначався для забезпечення навчання з дисципліни "Історія держави і права зарубіжних країн" у вищих закладах юридичної освіти ІІІ-ІV рівня акредитації. Зберігаючи основні змістові характеристики попереднього видання (висвітлювання загальної історії держави і права на основі порівняльного та проблемно-хронологічного методів з урахуванням звязків з іншими навчальними дисциплінами, насамперед з теорією держави і права; застосування нових підходів до періодизації історичного процесу державо- і правотворення в заруюіжних країнах і т.п. ISBN 978-966-364-716-5
Історія держави і права. Навчальний посібник

Автор: Дахно І.І. Рік видання: 2009 Сторінок: 408

Примiтки: Навчальний посібник містить матеріали, мало відомі вітчизняному читачеві, що сто суються історії правових систем та їх визначних пам’яток, вчених, державних діячів. Посібник може бути корисною при вивчені таких дисциплін, як “Історія держави і права зарубіжних країн”, “Історія держави і права України”, “Цивільне право”, “Міжнародне приватне право”, “Правознавство”, “Теорія держави і права” тощо. Для студентів юридичних вузів і факультетів, а також широкого читацького загалу, який цікавиться юриспруденцією та історією.
Історія економічних вчень. 3-тє видання.Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Лісовицький В.М. Рік видання: 2009 Сторінок: 240

Примiтки: У навчальному посібнику в історичній послідовності простежується процес розвитку економічної думки з стародавніх часів до наших днів. Розкриваються характерні особливості методології та теоретичного арсеналу різних шкіл та напрямів еко номічної науки, з'ясовується внесок представників різноманітних наукових течій у формування і розвиток економічної теорії. Особливу увагу приділено аналізу сучас них економічних концепцій. Окремі положення відображають авторську точку зору. Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, викладачів, усіх, хто цікавиться історією економічної науки. ISBN 978-966-364-784-5
Історія зарубіжних політичних вчень нової доби. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Кирилюк Ф.М. Рік видання: 2008 Сторінок: 416

Примiтки: У посібнику викладено основні політологічні доктрини, концепції Нової доби, висвітлено розвиток політичного знання в єдності його світоглядних засад, теоретичного змісту і програмних вимог. Особливу увагу приділено характеристиці філософського змісту основних напрямів політичної ідеології, формуванню і розвитку методології та гуманістичних засад політології. Розкрито особливості, основні положення політичних учень найвидатніших мислителів того часу. Для студентів вищих навчальних закладів. ISBN 978-966-364-568-1
Історія зарубіжної літератури XIX ст.-початок ХХ ст. 2-ге видання. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Давиденко Г.Й. Рік видання: 2009 Сторінок: 400

Примiтки: Посібник складається із чотирьох розділів. У першому розділі подається навчальна програма курсу “Історія зарубіжної літератури ХІХ – поч. ХХ ст.”, варіанти “Робочої програми”, перелік художніх текстів для обов’язкового читання і вивчення напам’ять. У другому розділі студентам запропоновані лекційні матеріали з кожної теми, які передбачено робочою програмою. Після теми подаються питання для самоконтролю. Розділ третій - практичний курс, побудований як аналіз одного окремого твору. Четвертий розділ – додатково – бібліографічний. У ньому подаються додаткові навчальні матеріали: логічні схеми, ілюстрації, карти, словник термінів і понять, відповіді до тестів, бібліографія. Посібник стане в нагоді студентам гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів освіти.
Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст. 2-ге видання. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Давиденко Г.Й. Рік видання: 2009 Сторінок: 296

Примiтки: Запропоноване навчальне видання висвітлює історію західноєвропейського літературного процесу періоду ХVІІ–ХVІІІ століття. Воно передбачає вирішення поставлених сучасною школою завдань щодо створення нових якісних навчальних посібників із зарубіжної літератури. Зазначене видання є навчально-методичний комплекс для самостійної роботи студентів, кредитно-модульної і дистанційної форм навчання та екстернату з курсу «Історія зарубіжної літератури ХVІІ–ХVІІІ ст.» та для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів. ISBN 978-966-364-431-8
Історія зарубіжної літератури XX ст. 2-ге видання. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Давиденко Г.Й. Рік видання: 2009 Сторінок: 488

Примiтки:Завдання посібника – сприяти вивченню та засвоєнню основних питань з теорії та історії зарубіжної літератури XX століття для стаціонару та заочної (дистанційної) форми навчання студентів ВНЗ І – ІУ рівня акредитації. Він складається із чотирьох розділів. У першому розділі подається навчальна програма курсу «Історія зарубіжної літератури XX століття», варіанти «Робочої програми», перелік художніх текстів для обов’язкового читання і вивчення напам’ять. У другому розділі студентам запропоновані лекційні матеріали з кожної теми, які передбачено робочою програмою. Після теми подаються питання для самоконтролю. Розділ третій – практичний курс, побудований як аналіз одного окремого твору. Четвертий розділ – додатково-бібліографічний. У ньому подаються додаткові навчальні матеріали: логічні схеми, ілюстрації, словник термінів і понять, бібліографія. Посібник стане у нагоді студентам гуманітарних факультетів. ISBN 978-966-364-913-9
Історія зарубіжної літератури середніх віків та доби відродження

Автор: Давиденко Г.Й. Рік видання: 2007 Сторінок: 248

Примiтки: Запропонований навчальний посібник висвітлює історію західноєвропейського літературного процесу періоду Середніх віків та доби Відродження. Призначений для студентів гуманітарних і філологічних факультетів вищих навчальних закладів, які вивчають курси «Культурологія» та «Історія зарубіжної літератури», а також стане в нагоді викладачам та вчителям зарубіжної літератури.
Історія країн світу. Довідник

Автор: Дахно І.І. Рік видання: 2007 Сторінок: 814

Примiтки: Дана книга не претендує на всеосяжний і детальний опис історії всіх країн світу. Завдання книги полягає у тому, щоб зберегти для нащадків найзначніші прізвища, імена, дати, цифри, факти, події, назви місць, де вони відбувалися. Тобто, — ця книга, передусім, є довідником, а не класичним підручником з історії. Хоч, як сподівається автор, наведена інформація створює достатню уяву про історичний плин часу, якщо і не всіх, то дуже багатьох країн. У традиційних навчальних посібниках і підручниках з історії описуються, скажімо так, тенденції історичного розвитку та причинно-наслідковий зв’язок між подіями і явищами, але подробиці залишаються осторонь. У даному довіднику читач знайде багато того, чого немає, навіть, у найфундаментальніших історичних посібниках і підручниках. Так вже сталося, що не всім країнам світу засоби масової інформації приділяють однакову увагу. Існує багато країн, які епізодично цікавлять журналістів. Є країни, які приковували до себе суперувагу світової преси. Насамперед це Ірак, Ізраїль, США, Росія, Китай, Афганістан, Югославія. Зрозуміло, що в центрі уваги вітчизняної преси перебувала Україна. Ця книга охопила перші п’ять років третього тисячоліття. Автор має намір публікувати нові хронологічні підбірки за роки, що йтимуть після 2005 року. ISBN 978-966-364-501-8
Історія новітньої зарубіжної літератури. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Давиденко Г.Й. Рік видання: 2008 Сторінок: 274

Примiтки: У посібнику представлені матеріали до спецкурсу «Історія новітньої зарубіжної літератури». Розглядаються вагомі творчі здобутки письменників ХХ-ХХІ століття і їх місце у всесвітньому літературному процесі. Видання призначене для студентів гуманітарних факультетів, викладачів вищих навчальних закладів, вчителів зарубіжної літератури та учнів старших класів шкіл гуманітарного профілю. ISBN 978-966-364-714-2
Історія педагогіки. 3-те видання. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Левківський М.В Рік видання: 2008 Сторінок: 190

Примiтки: Матеріали підручника вміщують набутки з історії освіти й виховання з позицій соціокультурного підходу відповідно до програми “Історія педагогіки” для вузів. Враховуючи специфіку пізнавальної діяльності студентів у напрямі особистісно орієнтованого навчання, розроблена система практичних, проблемних і творчих за вдань та тестів для самоконтролю. Адресується студентам педагогічних вузів, пед коледжів, а також учням педагогічних училищ та викладачам педагогічних освітніх установ. ISBN 978-966-364-554-4
Історія політичних вчень. Навчальний посібник

Автор: Безродний Є.Ф. Рік видання: 2009 Сторінок: 432

Примiтки:Навчальний посібник присвячений історії політичних вчень стародавнього світу, середніх віків, нового і новітнього часу. Дається загальна характеристика сучасних політичних концепцій. Розрахований на студентів соціально-гуманітарних ВНЗ і факультетів.
Історія релігії. 2-ге видання. Підручник затверджено МОН України

Автор: Лубський В.І. Рік видання: 2009 Сторінок: 776

Примiтки: УУ підручнику викладено основні питання релігієзнавства, подано широкий матеріал з історії релігії – одного з найяскравіших феноменів людства. Розглядаються різні концепції теорії релігії, її структура та функції в житті суспільства та індивіда, проблеми генезису та еволюції релігії. Значна увага приділяється сучасним світовим релігіям. Визначальний принцип подачі матеріалу в підручнику – толерантне ставлення як до релігії, так і до вільнодумства. Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які вивчають курс релігієзнавства, а також тих, хто цікавиться проблемами світових релігій.
Історія України. 2-ге видання. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Гончарук П.С. Рік видання: 2009 Сторінок: 528

Примiтки: Навчальний посібник об'єднує 27 лекцій з історії України з найдавніших часів до ХХ століття. Лекції обумовлені тривалим досвідом роботи автора в школах та вищих на вчальних закладах, особливостями власної методики викладання лекційних ма теріалів, появою нових трактовок вченими тих чи інших історичних проблем. У посібнику передбачені обов'язкові елементи вузівської лекції. Кожна тема роз повідає про джерела, які покладені в основу її розкриття, стан висвітлення пробле ми в наукових працях. Видання буде корисним для викладачів вузів всіх рівнів акре дитації, ліцеїв, гімназій, середніх шкіл, студентів та учнів. ISBN 978-966-364-770-8
Історія України. 3-є видання. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Білоцерківський В.Я. Рік видання: 2009 Сторінок: 536

Примiтки: В пропонованому читачеві навчальному посібнику на основі досягнень гуманітарних наук кінця XX ст. — початку ХХІ ст. осмислюється історичне минуле України. В книзі рівномірно висвітлюються як події сивої давнини, так і недавні (виклад українського історичного процесу завершено 2006 р.). У виданні здійснюється об’єктивне, правдиве, без стереотипів, міфологізації та місцевого “зверхпатріотизму” висвітлення найважливіших подій історії нашої Батьківщини — України, її державності, духовності. Сформульовані власні точки зору на окремі історичні явища. Для студентів вищих навчальних закладів.
Історія України. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Мельник А.І. Рік видання: 2008 Сторінок: 104

Примiтки: У посібнику висвітлено історію України від найдавніших часів до сьогодення. Оволодіння знаннями історії сприяє формуванню історичної свідомості, правильному розумінню закономірностей суспільного розвитку. Дає можливість, спираючись на історичний досвід, більш об’єктивно та глибоко оцінювати реалії сьогодення. Посібник розрахований на викладачів історії, студентів. ISBN 978-966-364-630-5
Історія України: формування етносів, націй, державності.Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Крупник Л.О. Рік видання: 2009 Сторінок: 216

Примiтки:Розглянуто теоретико-концептуальні проблеми розвитку етносів, нації, державності на теренах України від витоків до сучасності. Метою є осмислити ключові аспекти історії, культури, національних та державотворчих процесів, простежити самобутність розвитку української нації. Ознайомлено читача з найновішими теоріями, використано сучасну статистичну інформацію. Для курсантів, студентів та викладачів, усіх, хто зацікавлений історією, етнонаціональними проблемами в Україні. ISBN 978-966-364-729-6
Історія української літератури (давньої)

Автор: Новик О.П. Рік видання: 2007 Сторінок: 224

Примiтки: У навчальному посібнику подається курс “Історії української літератури (давньої)“ для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр“ спеціальності “Українська мова і література“, адаптований до умов навчання за кредитно-модульною системою. Пропонується філологам (студентам, аспірантам, викладачам), усім, хто цікавиться вивченням історії давньої української літератури.